UKTS stručno osposobljavanje trenera

Poštovane kolege, 

Želimo da vas obavestimo da shodno promenama u Pravilniku o stručnom osposobljavanju Sl. Glasnik RS, broj 60/2020 čl. 4, kao Udruženje košarkaških trenera prinuđeni smo da naše stručnjake uskladimo sa istim (pročitati Dopis). 

Promene se najviše tiču trenera nosioca plavih licenci i to svih onih koji nemaju stečen IV stepen (četvrti nivo, koji se stiče stručnim osposobljavanjem, teorijskim i praktičnim, u trajanju od 360 sati obuke za obavljanje određene vrste stručnih poslova sa decom u sportu. Uslov za sticanje ovog nivoa je završen treći nivo stručnog osposobljavanja).

Posebno želimo da istaknemo napore Udruženja trenera da sakupi sredstva za finansiranje dodatnog obrazovanja naših košarkaških stručnjaka i omogući našim članovima da završe neophodno doškolovanje putem stipendije na Fakultetu za sport Univerziteta Union Nikola Tesla kome smo zahvalni na saradnji i podršci u ovom poduhvatu. 

Rok za prijavu važi do 5. februara 2024. godine i vrši se isključivo putem aplikacije za trenere:  

https://ukts.rs/za-trenere/aplikacija-stipendija/

NAPOMENA
TRENERI KOJI NE MORAJU DA SE PRIJAVLjUJU za doškolovanje su:
 – Treneri nosioci crvenih licenci
 – Treneri nosioci plavih licenci sa završenim fakultetom za sport, odbranjenim diplomskim radom iz košarke, završenom višom trenerskom školom, stečenim zvanjem učitelja u sportu, sa iskustvom od preko 15 godina rada u košarci

TRENERI KOJI MOGU da se prijave za doškolovanje za Učitelja u sportu – fond 360 časova,  treba da ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da imaju kurs završenog operativnog trenera – plava licenca
2.    da u poslednje 3 sezone imaju kontinuitet rada u klubovima koji su članovi KSS

Molimo sve kolege da pažljivo pročitaju Dopis kako bi se prijavili za stipendiju na vreme i time ispunili svoju zakonsku obavezu. 

Sportski pozdrav,
Vaše Udruženje

Share:

Author: rkmks