Septembarski prelazni rok – Konačne odluke

Zapisnik komisije za takmičenje KSS sa konačim odlukama septembarskog prelaznog roka.

POSEBNA NAPOMENA:

MOLBA KT / USLOVNO ODOBRENI – Kompletiranje dokumentacije koja je označena u zapisniku treba da se izvrši u roku od 8 dana od dana objavljivanja zapisnika. U protivnom prelezak neće biti odobren.
DVOJNA – Igrači dati na dvojnu registraciju moraju imati odgovarajući ugovor sa matičnim klubom, koji mora biti dostavljen KSS.

Takođe obratiti pažnju i kod odobrenih Molbi KT gde je stavljena primedba da treba nešto kompletirati od dokumentacije.

Svi stipendijski ugovori potpisani sa igračima shodno članu 57. Registracionog pravilnika, moraju biti overeni u skladu sa zakonom i deponovani u KSS. Svi igrači će biti blokirani za licenciranje sve do dostavljanja ugovora u KSS.

Share:

Author: rkmks