Septembarski prelazni rok

Septembarski prelazni rok se održava od 22.08. do 03.09.2022. godine.

Uputstva i ostala dokumentacija se nalazi u prilogu ove vesti.

Obaveštavaju se klubovi da popunjenu dokumentaciju i čitko skeniranu, šalju isključivo na e-adresu saveza: okskraljevo@gmail.com.

Share:

Author: rkmks