NOVI FIBA Propisi – knjiga 3

Od 1. februara 2022. počinje primena Novih FIBA Propisa, knjiga 3, gde se u jednom delu govori o međunarodnim propisima u vezi sa međunarodnim prelascima igrača, bilo kog državljanstva i bilo kog uzrasta.

Doneti su 1. janura 2022. i uglavnom preciziraju primenu prethodno donetih pravila, ali sadrže i izmene koje na drugi način regulišu tematiku pre svega U18 međunarodnih prelazaka igrača i obeštećenja matičnog kluba na dan 18. rođendana igrača koji ne želi da potpiše prvi profesionalni ugovor, a ode u inostrani ili na Američki Univerzitet.

Share:

Author: rkmks