Antidoping agencija Republike Srbije

Nova lista zabranjenih zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu koja počinje da važi od 01. januara 2024. se nalazi na linku ispod:

https://www.adas.org.rs/wp-content/uploads/2023/12/Lista-za-2024.pdf

Takođe, sažetak najznačajnijih izmena u Listi za 2024. godinu se nalazi ispod:

https://www.adas.org.rs/wp-content/uploads/2023/12/Lista-za-2024-izmene.pdf

Najznačajnija izmena u Listi zabranjenih doping sredstava za 2024. godinu je uključivanje supstance tramadol koja je aktivna supstanca leka Trodon.

Share:

Author: rkmks