Prijava međunarodnog sportskog događaja

Dopis Odeljenja za konzularne poslove Ministarstva spoljnih poslova:

Поштовани,

Ради обавештавања дипломатско конзуларних представништава Републике Србије да ће спортисти боравити на њиховом конзуларном подручју, неопходно је да доставите попуњен образац „ПРИЈАВА МЕЂУНАРОДНОГ СПОРТСКОГ ДОГАЂАЈА“ (у прилогу). Информације о пријави спортског догађаја можете погледати и на сајту Министарства спољних послова – https://www.mfa.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/sportska-takmicenja

  Срдачно,

Share:

Author: rkmks